Hasła do definicji:

pewien czas

HasłoOkreślenie hasła
okrespewien czas
okresowytrwający pewien czas
pożyćprzeżyć pewien czas
niekiedyco pewien czas
odsadywaćspędzić pewien czas siedząc
przelotnietrochę, przez pewien czas
Twerprzez pewien czas Kalinin
poleżećspędzić pewien czas leżąc
przechorowaćspędzić pewien czas chorując
przechorowywaćspędzić pewien czas chorując
odsiedziećspędzić pewien czas siedząc
rytmicznierównomiernie, co pewien czas
pochorowaćprzebyć pewien czas chorując
przestaćspędzić pewien czas stojąc
czasaminieraz, co pewien czas
przebyćspędzić gdzieś pewien czas
miejscamiokresami, co pewien czas
przejściowona lub przez pewien czas
przechodzićspędzić pewien czas na chodzeniu
przeczekiwaćspędzić pewien czas na czekaniu
pogadaćspędzić pewien czas na rozmowie
rzadkoco pewien czas, od święta
odkarmićkarmić obficie przez pewien czas
przeharowaćprzeżyć pewien czas ciężko pracując
przeczekaćspędzić pewien czas na czekaniu
dojeżdżaćjeździć stale, co pewien czas
przesłużyćspędzić pewien czas na służbie
przehandlowywaćspędzić pewien czas na handlowaniu
pomyślećspędzić pewien czas na myśleniu
poczytaćspędzić pewien czas na czytaniu
odkarmiaćkarmić obficie przez pewien czas
przetrwaćprzebyć, przeżyć przez pewien czas
tymczasowona pewien czas, na razie
poszukaćspędzić pewien czas na szukaniu
przehandlowaćspędzić pewien czas na handlowaniu
okresowona pewien czas, czasowo, chwilowo
sporadycznieco jakiś czas, co pewien czas
niekiedyco jakiś czas, co pewien czas
pofruwaćpot. spędzić pewien czas na podróżowaniu
nieczęstoco jakiś czas, co pewien czas
OKRESOWOŚĆcecha czegoś występującego co pewien czas
pouczaćspędzić pewien czas na uczeniu kogoś
przemyślećspędzić pewien czas na intensywnym myśleniu
prowizoryczniena pewien czas, nie na stałe
ponosićpochodzić pewien czas w jakimś ubraniu
wyjątkowoco jakiś czas, co pewien czas
prowizorycznymający trwać tylko przez pewien czas
pouczyćspędzić pewien czas na uczeniu kogoś
efemerycznieprzez krótki okres, przez pewien czas
chwilamico jakiś czas, co pewien czas