Hasła do definicji:

pełna medykamentów

HasłoOkreślenie hasła
APTEKApełna medykamentów
lekomannadużywa medykamentów
lekomanianadużywanie medykamentów
LEKOMANIAprzesadne zażywanie medykamentów
nadużywaniemedykamentów, to lekomania
lekomanio nadużywających medykamentów