Hasła do definicji:

pełna leków

HasłoOkreślenie hasła
aptekapełna leków
maśćwśród leków
lekomannadużywa leków
łykaniezażywanie leków
kroplomierzdozownik leków
polopirynawśród leków
aptekasklep pełen leków
aptekamiejsce sprzedaży leków
lekomaniauzależnienie od leków
lekospisurzędowy wykaz leków
farmakopeaurzędowy spis leków
Polfaznany producent leków
emetykigrupa leków wywołujących wymioty
lekomaniazażywanie leków bez potrzeby
farmakologianauka o działaniu leków
lekomanosobnik uzależniony od leków
farmakomanialekomania; uzależnienie od leków
polipragmazjajednoczesne stosowanie wielu leków
farmakoterapialeczenie chorób przy użyciu leków
chemioprofilaktykazapobieganie chorobom za pomocą leków
benzodiazepinygrupa leków o działaniu anksjolitycznym
HOMEOPATAleczy minimalnymi dawkami specyficznych leków
szpachlałopatka do nakładania farb, leków
aptekarstwoprzygotowywanie, przechowywanie i sprzedaż leków
INHALACJAwdychanie rozpylonych leków (leczniczych oparów)
farmakopeaurzędowy spis leków, kodeks apteczny
chemioprewencjazapobieganie chorobom za pomocą leków
kateterprzyrząd medyczny do wprowadzania leków
INHALATORprzyrząd do wziewania rozpylonych leków
daktynomycynajeden z najsilniejszych leków przeciwnowotworowych
farmakologicznieza pomocą środków farmakologicznych (leków)
receptapisemne polecenie lekarza dotyczące leków
Bayerklub z Levelkusen lub producent leków
erotofobiaodczuwanie lęków wiążących się z seksualnością
synergizmskuteczniejsze działanie kilku leków podanych jednocześnie
anilinasurowiec do produkcji leków i barwników
kolaBrynion, alkoholik z "Lęków porannych" Grochowiaka
inhalacjawziewanie, wdychanie par albo rozpylonych roztworów leków
benzofenonstosowany do wyrobu środków owadobójczych, leków, kosmetyków
STERYLIZACJAwyjaławianie (narzędzi chirurgicznych, leków, wody do picia)