Hasła do definicji:

pan w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
acanpan w dawnej Polsce
władykaw dawnej Polsce: władca, pan, zwierzchnik
tynfmoneta w dawnej Polsce
mytocło w dawnej Polsce
wieśniakchłop w dawnej Polsce
prawokardynalne w dawnej Polsce
kamesdostojnik w dawnej Polsce
SZOSpodatek mieszczan w dawnej Polsce
Wojskiw dawnej Polsce urzędnik ziemski
KOMESzarządca prowincji w dawnej Polsce
podstolitytuł honorowy w dawnej Polsce
syndykw dawnej Polsce: urzędnik miejski
rontpatrol wojskowy w dawnej Polsce
uzualiściwędrowni muzykanci w dawnej Polsce
półgroszmoneta bita w dawnej Polsce
deputatw dawnej Polsce członek trybunału
PODCZASZYkiper króla w dawnej Polsce
MINCERZw dawnej Polsce pracownik mennicy
podkanclerzyw dawnej Polsce wysoki urzędnik
podkanclerzw dawnej Polsce wysoki urzędnik
ŻUPAkopalnia soli w dawnej Polsce
ordatatarskie wojsko w dawnej Polsce
skartabellatw dawnej Polsce: szlachectwo niepełne
pobórw dawnej Polsce podatek gruntowy
ROKIposiedzenia sądowe w dawnej Polsce
łanowepodatek gruntowy w dawnej Polsce
senatrada królewska w dawnej Polsce
ROKIkadencje sądowe w dawnej Polsce
SYNDYKw dawnej Polsce urzędnik miejski
podskarbiw dawnej Polsce zarządzał skarbem
rokiposiedzenie sądu w dawnej Polsce
sarmatyzmformacja kulturowa w dawnej Polsce
PODSKARBIminister finansów w dawnej Polsce
WŁODARZEw dawnej Polsce zarządcy dworscy
półtoraksrebrna moneta bita w dawnej Polsce
watażkaw dawnej Polsce przywódca Kozaków ukraińskich
chorążostwow dawnej Polsce : chorąży z żoną
rejentw dawnej Polsce pomocnik pisarza sądowego
poczmistrzw dawnej Polsce, naczelnik urzędu pocztowego
chorążyziemski tytuł honorowy w dawnej Polsce