Hasła do definicji:

palenie zwłok ludzkich jako obrzęd chowania zmarłych