Hasła do definicji:

pagórek w szczelinie lodowca

HasłoOkreślenie hasła
kempagórek w szczelinie lodowca
kempagórek utworzony w czasie tajania lodowca
sandrzandr, stożkowy pagórek z piasku wymywanego spod lodowca