Hasła do definicji:

pagórek sztuczny

HasłoOkreślenie hasła
tellpagórek sztuczny
górkapagórek
mutonpolodowcowy pagórek
zwałgóra, pagórek
kempagórek polodowcowy
baraniecpagórek skalny
kemczwartorzędowy pagórek
wydmapagórek piasku
wzniesieniepagórek, wzgórze
zaspaśnieżny pagórek
wzniesieniewzgórze, wzgórek, pagórek
KĘPINApagórek porośnięty krzakami
kopiecwzniesienie, wzgórek, pagórek
DRUMLINpagórek pochodzenia lodowcowego.
wyniosłośćwzniesienie, wzgórze, pagórek
tallpagórek z ruinami
baraniecmuton, podłużny pagórek skalny
baraniecpodłużny pagórek podłoża skalnego
hałdanasyp, osypisko, piarg, pagórek
drumlineliptyczny, asymetryczny pagórek polodowcowy
kempagórek o płaskim wierzchołku
talltell, sztucznie uformowany pagórek
kempagórek w szczelinie lodowca
Górawzgórze, pagórek, górotwór, wyniosłość terenu
kempagórek utworzony w czasie tajania lodowca
benbenw mitologii egipskiej pagórek - zaczątek świata
areopagwzgórze Marsa w Atenach (Pagórek Gradywa)
tellpagórek powstały z nawarstwienia szczątków dawnych osad
Golgotaskalisty pagórek, na którym ukrzyżowano Chrystusa Pana
palsopagórek pokryty torfem z lodowymi warstwami i soczewkami
sandrzandr, stożkowy pagórek z piasku wymywanego spod lodowca
kupafura, kopa, stóg, nasyp, usypisko, kopiec, pagórek, piramida
tufurpagórek o średnicy do 2 m pochodzenia mrozowego
mutonpodłużny pagórek skalny o powierzchni zaokrąglonej i wygładzonej przez lodowiec