Hasła do definicji:

pagórek skalny

HasłoOkreślenie hasła
baraniecpagórek skalny
baraniecmuton, podłużny pagórek skalny
mutonpodłużny pagórek skalny o powierzchni zaokrąglonej i wygładzonej przez lodowiec
górkapagórek
wydmapagórek piasku
wzniesieniepagórek, wzgórze
zaspaśnieżny pagórek
mutonpolodowcowy pagórek
tellpagórek sztuczny
kempagórek polodowcowy
zwałgóra, pagórek
kemczwartorzędowy pagórek
wzniesieniewzgórze, wzgórek, pagórek
KĘPINApagórek porośnięty krzakami
kopiecwzniesienie, wzgórek, pagórek
DRUMLINpagórek pochodzenia lodowcowego.
tallpagórek z ruinami
wyniosłośćwzniesienie, wzgórze, pagórek
talltell, sztucznie uformowany pagórek
drumlineliptyczny, asymetryczny pagórek polodowcowy
kempagórek w szczelinie lodowca
baraniecpodłużny pagórek podłoża skalnego
kempagórek o płaskim wierzchołku
hałdanasyp, osypisko, piarg, pagórek
Górawzgórze, pagórek, górotwór, wyniosłość terenu
kempagórek utworzony w czasie tajania lodowca
benbenw mitologii egipskiej pagórek - zaczątek świata
areopagwzgórze Marsa w Atenach (Pagórek Gradywa)
tellpagórek powstały z nawarstwienia szczątków dawnych osad
Golgotaskalisty pagórek, na którym ukrzyżowano Chrystusa Pana
palsopagórek pokryty torfem z lodowymi warstwami i soczewkami
kupafura, kopa, stóg, nasyp, usypisko, kopiec, pagórek, piramida
sandrzandr, stożkowy pagórek z piasku wymywanego spod lodowca
tufurpagórek o średnicy do 2 m pochodzenia mrozowego