Hasła do definicji:

pagórek skalny

HasłoOkreślenie hasła
baraniecpagórek skalny
baraniecmuton, podłużny pagórek skalny
mutonpodłużny pagórek skalny o powierzchni zaokrąglonej i wygładzonej przez lodowiec
górkapagórek
wydmapagórek piasku
wzniesieniepagórek, wzgórze
zaspaśnieżny pagórek
mutonpolodowcowy pagórek
tellpagórek sztuczny
kempagórek polodowcowy
zwałgóra, pagórek
kemczwartorzędowy pagórek
tallpagórek z ruinami
wyniosłośćwzniesienie , wzgórze , pagórek
wzniesieniewzgórze, wzgórek, pagórek
KĘPINApagórek porośnięty krzakami
kopiecwzniesienie, wzgórek, pagórek
DRUMLINpagórek pochodzenia lodowcowego.
kempagórek o płaskim wierzchołku
hałdanasyp , osypisko , piarg , pagórek
talltell, sztucznie uformowany pagórek
drumlineliptyczny, asymetryczny pagórek polodowcowy
kempagórek w szczelinie lodowca
baraniecpodłużny pagórek podłoża skalnego
Górawzgórze , pagórek , górotwór , wyniosłość terenu
areopagwzgórze Marsa w Atenach (Pagórek Gradywa)
kempagórek utworzony w czasie tajania lodowca
benbenw mitologii egipskiej pagórek - zaczątek świata
tellpagórek powstały z nawarstwienia szczątków dawnych osad
Golgotaskalisty pagórek, na którym ukrzyżowano Chrystusa Pana
tufurpagórek o średnicy do 2 m pochodzenia mrozowego
palsopagórek pokryty torfem z lodowymi warstwami i soczewkami
kupafura, kopa, stóg, nasyp, usypisko, kopiec, pagórek, piramida
sandrzandr, stożkowy pagórek z piasku wymywanego spod lodowca