Hasła do definicji:

płacić, spłacać, regulować, rozliczać

HasłoOkreślenie hasła
uiszczaćpłacić, spłacać, regulować, rozliczać
spłacaćregulować, płacić, rozliczać
rozliczaćpłacić, spłacać
regulowaćnp. rachunki: płacić, spłacać, wypłacać