Hasła do definicji:

pędzić co tchu, pędzić na łeb na szyję, pędzić jak wiatr

HasłoOkreślenie hasła
rwaćpędzić co tchu, pędzić na łeb na szyję, pędzić jak wiatr
gonićśpieszyć, mknąć, pędzić (co tchu, jak wiatr, na łeb na szyję)
kłusowaćgnać, sunąć, pędzić (co tchu, jak wiatr, na łeb na szyję)
galopowaćsunąć, kłusować, pędzić (co tchu ; jak wiatr ; na łeb na szyję)
biecpędzić (co tchu-jak wiatr-na łeb-na szyję), zaiwaniać, grzać
cwałowaćwalić, sunąć, kłusować, pędzić (co tchu, jak wiatr, na łeb na szyję)
gazowaćpędzić (co tchu, jak wiatr,na łeb, na szyję), gonić (co sił w nogach)
grzaćśpieszyć, pędzić (co sił w nogach; co tchu; jak wiat; na łeb na szyję)
galopowaniesunięcie, kłusowanie, pędzenie (co tchu; jak wiatr; na łeb na szyję)
drałowaćśmigać, walić, biec (co tchu, jak wiatr lub na łeb na szyję)