Hasła do definicji:

oznakować, napiętnować

HasłoOkreślenie hasła
zaznaczyćoznakować, napiętnować
naznaczyćoznakować, ocechować, napiętnować
oznaczyćoznakować, poznakować
poznaczyćzaznaczyć, ponaznaczać, oznakować
nacechowaćopatrzyć cechą, zaznaczyć, oznakować
napiętnowaćwypalić piętno; oznaczyć, oznakować, ocechować, opatrzyć znakiem