Hasła do definicji:

ozdoba stylistyczna

HasłoOkreślenie hasła
epiforaozdoba stylistyczna
metonimiafigura stylistyczna
litotesfigura stylistyczna
oksymoronfigura stylistyczna
litotafigura stylistyczna
porównaniefigura stylistyczna
peryfrazafigura stylistyczna
enallagefigura stylistyczna
epanadiplozafigura stylistyczna
synekdochafigura stylistyczna
anaforafigura stylistyczna
antonomazjafigura stylistyczna
zamienniametonimia, figura stylistyczna
zamienniaFilmowa figura stylistyczna
retuszkońcowa korekta stylistyczna rękopisu
alankaraw poetyce indyjskiej figura stylistyczna
hiperbolizmskłonność do posługiwania się hiperbolą stylistyczną
metalepsjafigura stylistyczna; zastapienie wyrazu innym zwrotem
histerologiauwcześnianie ; figura stylistyczna (błąd logiczny) kolejności zjawisk
asyndetonfigura stylistyczna zestawiająca człony zdania bez spójnika
anaforarodzaj powtórzenia, figura stylistyczna stosowana w poezji
toposkonwencjonalny motyw i obraz, elementarna cząstka tematyczno-stylistyczna
parabazafigura stylistyczna, bezpośrednie zwrócenie się autora do czytelników
annominacjafigura stylistyczna polegająca na zestawieniu wyrazów o podobnym brzmieniu a innym znaczeniu
ANAFORAfigura stylistyczna, powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań.
anadiplozafigura stylistyczna polegajaca na zaczynaniu zdania (członu), wyrazem który znajdował się na końcu poprzedniego zdania(członu)
antymetabolafigura stylistyczna o konstrukcji symetrycznej polega na użyciu tych samych wyrazów lecz w zmienionej kolejności