Hasła do definicji:

otrzymywany z ropy naftowej

HasłoOkreślenie hasła
naftopochodnyotrzymywany z ropy naftowej
antykololej otrzymywany z przerobu ropy naftowej
antykololej rafinowany otrzymywany z przerobu ropy naftowej
kalibrollekki olej otrzymywany przez rafinację kwasowo-ługową destylatów z ropy naftowej, zawiera inhibitor korozji
BENZYNApaliwo z ropy naftowej
Oliwaotrzymywana z ropy naftowej
Płockmiasto z rafinerią ropy naftowej
naftopochodneprodukty otrzymywane z ropy naftowej
petrodolarpieniądz uzyskany z eksportu ropy naftowej
ksylenciekły węglowodór aromatyczny z ropy naftowej
petrodolardolar uzyskany z eksportu ropy naftowej
asfaltmieszanina węglowodorów otrzymywana z przerobu ropy naftowej
ligroinamieszanina ciekłych węglowodorów otrzymywanych z destylacji ropy naftowej
parafinamieszanina stałych węglowodorów nasyconych otrzymywana z ropy naftowej, używana do produkcji świec
benzynamieszanina ciekłych węglowodorów, łatwopalna ciecz otrzymywana głównie z ropy naftowej, stosowana m.in. jako paliwo
cerezynamieszanina stałych węglowodorów nasyconych, otrzymywana z pozostałości po destylacji ropy naftowej używana w elektrotechnice, do wyrobu smarów, powłok ochronnych i w kosmetyce
piropolimermieszanina węglowodorów, środek zastępczy do produkcji pokostu, otrzymywany z naftowej smoły pirolitycznej
etanskładnik ropy naftowej
propanskładnik ropy naftowej
oktanskładnik ropy naftowej
etanropy naftowej składnik
BARYŁKA(giełdowa) miara ropy naftowej
etangaz, składnik ropy naftowej
benzynaprodukt destylacji ropy naftowej
naftonośnyzawierający złoża ropy naftowej
rafineriazakład przerobu ropy naftowej
KRAKINGproces przeróbki ropy naftowej
ozokerytprodukt rozpadu ropy naftowej
OPECzrzesza eksporterów ropy naftowej
tankowiecstatek do przewozu ropy naftowej
ozokerytwosk ziemny, pochodna ropy naftowej
Ohanetośrodek wydobycia ropy naftowej na Saharze
ligroinafrakcja ropy naftowej stosowana jako rozpuszczalnik
reformingproces przeróbki lekkich frakcji ropy naftowej
ligroinafrakcja ropy naftowej, używana jako rozpuszczalnik
cetanheksadekan, nasycony węglowodór alifatyczny, składnik ropy naftowej
ABADANduży port wywozu ropy naftowej w Iranie
gudronciekła pozostałość po destylacji próżniowej ropy naftowej
rafinerpracownik zakładu przerobu ropy naftowej na paliwo
cerezynazłożona mieszanina węglowodorów, pozostałość po destylacji ropy naftowej
petrochemiachemia ropy naftowej, technologia chemicznej przeróbki ropy naftowej
ZahraDahra, duży ośr. wydobycia ropy naftowej w Libii
cykloneturządzenie mechaniczne do oddzielania ropy naftowej od wody
petrochemiazajmuje się przetwóstwem ropy naftowej i gazu ziemnego
DahraZahra, duży ośr. wydobycia ropy naftowej w Libii
kiwonkiwak; pompa do pompowania ropy naftowej ze złoża
KRAKOWANIEprzerabianie ropy naftowej np. na benzynę (i oleje)
DESTYLATORaparat do oczyszczania cieczy np. zacieru alkoholowego, ropy naftowej
Idżilidawn. Udżajla; ośr. wydobycia ropy naftowej we wschodniej Algierii
naftownictwodział górnictwa; badanie,ekspoatacja złóż ropy naftowej i gazu