Hasła do definicji:

otrzymywany z ropy naftowej

HasłoOkreślenie hasła
naftopochodnyotrzymywany z ropy naftowej
antykololej otrzymywany z przerobu ropy naftowej
antykololej rafinowany otrzymywany z przerobu ropy naftowej
kalibrollekki olej otrzymywany przez rafinację kwasowo-ługową destylatów z ropy naftowej, zawiera inhibitor korozji
Oliwaotrzymywana z ropy naftowej
BENZYNApaliwo z ropy naftowej
naftopochodneprodukty otrzymywane z ropy naftowej
Płockmiasto z rafinerią ropy naftowej
petrodolardolar uzyskany z eksportu ropy naftowej
petrodolarpieniądz uzyskany z eksportu ropy naftowej
ksylenciekły węglowodór aromatyczny z ropy naftowej
asfaltmieszanina węglowodorów otrzymywana z przerobu ropy naftowej
ligroinamieszanina ciekłych węglowodorów otrzymywanych z destylacji ropy naftowej
parafinamieszanina stałych węglowodorów nasyconych otrzymywana z ropy naftowej, używana do produkcji świec
benzynamieszanina ciekłych węglowodorów, łatwopalna ciecz otrzymywana głównie z ropy naftowej, stosowana m.in. jako paliwo
cerezynamieszanina stałych węglowodorów nasyconych, otrzymywana z pozostałości po destylacji ropy naftowej używana w elektrotechnice, do wyrobu smarów, powłok ochronnych i w kosmetyce
piropolimermieszanina węglowodorów, środek zastępczy do produkcji pokostu, otrzymywany z naftowej smoły pirolitycznej