Hasła do definicji:

osobniki o tożsamych właściwościach dziedzicznych

HasłoOkreślenie hasła
biotyposobniki o tożsamych właściwościach dziedzicznych
biotypzespół osobników o tych samych właściwościach dziedzicznych, czyli o tym samym genotypie