Hasła do definicji:

osobnik nie budzący sympatii

HasłoOkreślenie hasła
żulosobnik nie budzący sympatii