Hasła do definicji:

organiczny rodnik kwasowy

HasłoOkreślenie hasła
acylorganiczny rodnik kwasowy
acetyljednowartościowy rodnik kwasowy wywodzący się z kwasu octowego
arylrodnik organiczny
winylorganiczny rodnik nienasycony
benzylrodnik organiczny pochodny toluenu
benzylidendwuwartościowy rodnik organiczny, aromatyczny
METYLjednowartościowy rodnik organiczny, pochodny metanu
metylendwuwartościowy rodnik organiczny, pochodny metanu
benzoilrodnik organiczny, reszta kwasowa kwasu benzoesowego
formylrodnik organiczny wywodzący się z kwasu mrówkowego
metoksylrodnik organiczny występujący w eterach, alkoholanach i estrach
aryljednowartościowy rodnik organiczny powstały z odjęcia ze związków aromatycznych atomu wodoru