Hasła do definicji:

organ kolegialny szkoły wyższej

HasłoOkreślenie hasła
senatorgan kolegialny szkoły wyższej
komisjakolegialny organ administracji państwowej
KOOPTACJApowołanie nowego członka przez organ kolegialny.
dikasteriondikasteria, w staroż. Grecji kolegialny organ wł. sądowniczej
dikasteriadikasterion, w staroż. Grecji kolegialny organ wł. sądowniczej