Hasła do definicji:

oracowywanie planów , projektów