Hasła do definicji:

opuszczony, wyludniony, pustynny

HasłoOkreślenie hasła
gołyopuszczony, wyludniony, pustynny
wymarływyludniony, opustoszały, opuszczony
niezaludnionywyludniony, opustoszały, opuszczony
bezludnieopuszczony przez ludzi, pusty, wyludniony
pustynnynp. krajobraz pusty, bezludny, wyludniony, opustoszały, opuszczony
niezamieszkałyopuszczony, wymarły, pustynny
niezamieszkanyopuszczony, wymarły, pustynny