Hasła do definicji:

opracował zasadę sylogizmu, tworząc podstawy logiki

HasłoOkreślenie hasła
Arystotelesopracował zasadę sylogizmu, tworząc podstawy logiki