Hasła do definicji:

oporność, rozwydrzenie, samowola

HasłoOkreślenie hasła
niesfornośćoporność, rozwydrzenie, samowola
niezdyscyplinowanieprzekora, oporność, samowola
hardośćrozwydrzenie, oporność
nieposłuszeństwosamowolność, oporność, rozwydrzenie
niepokornośćoporność, rozwydrzenie, narów
rozprężenierozpasanie, rozwydrzenie, samowola
rozprzężenierozpasanie, rozwydrzenie, samowola