Hasła do definicji:

oporność, buńczuczność, czupurność

HasłoOkreślenie hasła
narówoporność, buńczuczność, czupurność
hardośćarogancja, buńczuczność, czupurność
niesfornośćsamowolność, buńczuczność, czupurność
niepokornośćczupurność, zadziorność, buńczuczność