Hasła do definicji:

opanować

HasłoOkreślenie hasła
przemócopanować
przemagaćopanować
pokonaćopanować
powściągnąćopanować
obejmowaćopanować
omotaćopanować
powściągaćopanować
pohamowaćopanować
zawrzećopanować, dopaść
ogarnąćopanować myślowo, pamięciowo
poskromićograniczyć, powstrzymać, opanować
pomiarkowaćujarzmić, opanować, ukrócić
zdusićopanować, powściągnąć, utemperować
usidłaćopanować, uzależnić, zdominować
przytłumićopanować, stępić, usidlić
przezwyciężyćopanować, stłumić, przytłumić
obkućopanować, powtórzyć, przerobić
zawładnąćowładnąć, opanować, zniewolić
zawłaszczyćprzejąć, przechwycić, opanować
opętaćopanować, dopaść, zawrzeć
ogarnąćporwać, opanować, dopaść
ogarniaćopanować myślowo, pamięciowo
napaśćopanować kogoś nagle
zgasićzahamować, opanować, powściągnąć
wstąpićopanować, owładnąć, zawładnąć
wypełnićopanować, dopaść, zawrzeć
zastopowaćspętać, storpedować, opanować
opaśćdojąć, dopaść, opanować
stłumićopanować, powściągnąć, utemperować
zawojowaćpodbić, opanować, zająć
przerobićopanować, przećwiczyć, obkuć
zdominowaćopanować, uzależnić, podbić
podporządkowaćopanować, owładnąć, zawładnąć
uciszyćzreflektować, uśmierzyć, opanować
stłamsićpohamować, opanować, powściągnąć
zniewolićujarzmić, opanować, uzależnić
zmajoryzowaćzdominować, opanować, uzależnić
dojąćwstąpić, opanować, dopaść
porwaćprzen. opanować, ogarnąć
porywaćprzen. opanować, ogarnąć
zmitygowaćpohamować, powstrzymać, opanować
przytemperowaćograniczyć, opanować, przygasić
wziąćopanować, podporządkować, zaanektować
unieśćopanować, owładnąć, zawładnąć
ukrócićzredukować, opanować, uśmierzyć
ujarzmićopanować, zająć, zdobyć
porwaćopanować myśli, uczucia
porywaćopanować myśli, uczucia
owładnąćogarnąć, opanować kogoś
uśmierzyćograniczyć, zredukować, opanować