Hasła do definicji:

opłata pocztowa

HasłoOkreślenie hasła
Portoopłata pocztowa
frankoopłata pocztowa
Portowino deserowe [jak opłata pocztowa]
KARTKApocztowa
pocztówkakartka pocztowa
LISTONOSZKAdoręczycielka pocztowa
SKRYTKApocztowa z numerem
opłatapocztowa lub skarbowa
listonoszkadoręczycielka (pocztowa), poczciarka
skrzynkapocztowa lub balkonowa
skrzynkapocztowa lub kontaktowa
skrytkapocztowa - do korespondencji
WIDOKÓWKAkarta pocztowa z pejzażem
skrzynkapocztowa - w czerwonym kolorze
kartkakartka pocztowa to ; pocztówka, widokówka
całostkakartka pocztowa w zbiorze filatelisty
adresantosoba adresująca list lub przesyłkę pocztową, nadawca
SKRZYNKApocztowa na listy albo plastykowa na butelki
pocztabudynek, w którym znajduje się instytucja pocztowa
pocztówkakarta pocztowa z miejscem na korespondencję i reprodukcją
forszususługa pocztowa praktykowana w Królestwie Polskim w XIX wieku
całostkaw filatelistyce: koperta lub kartka pocztowa z wydrukowanym znaczkiem opłaty