Hasło do krzyżówki:

opłata pocztowa

HasłoOkreślenie hasła
frankoopłata pocztowa
Portoopłata pocztowa
Portowino deserowe [jak opłata pocztowa]
KARTKApocztowa
LISTONOSZKAdoręczycielka pocztowa
pocztówkakartka pocztowa
skrytkapocztowa - do korespondencji
SKRYTKApocztowa z numerem
opłatapocztowa lub skarbowa
listonoszkadoręczycielka (pocztowa), poczciarka
skrzynkapocztowa lub balkonowa
skrzynkapocztowa lub kontaktowa
WIDOKÓWKAkarta pocztowa z pejzażem
skrzynkapocztowa - w czerwonym kolorze
kartkakartka pocztowa to; pocztówka, widokówka
całostkakartka pocztowa w zbiorze filatelisty
adresantosoba adresująca list lub przesyłkę pocztową, nadawca
SKRZYNKApocztowa na listy albo plastykowa na butelki
pocztabudynek, w którym znajduje się instytucja pocztowa
pocztówkakarta pocztowa z miejscem na korespondencję i reprodukcją
forszususługa pocztowa praktykowana w Królestwie Polskim w XIX wieku
całostkaw filatelistyce: koperta lub kartka pocztowa z wydrukowanym znaczkiem opłaty