Hasła do definicji:

okrutnie, jak diabli

HasłoOkreślenie hasła
wściekleokrutnie, jak diabli
piekielnieokrutnie, jak diabli
szalenieokrutnie, jak diabli
morderczoniepojęcie, okrutnie, jak diabli
nielichofest, okrutnie, jak diabli
potwornienielicho, jak diabli
CruzPenelope ("Boskie jak diabli")
mocnojak diabli, nad wyraz
straszliwiejak diabli, jak skurczybyk
Borutasymbol Łęczycy... jak diabli!
niemożliwiebardzo, niemożebnie, jak diabli
bardzojak diabli, jak skurczybyk
PenelopeCruz ("Boskie jak diabli")
straszniejak diabli, jak skurczybyk
pioruńskojak sto piorunów, jak diabli
niezmierniebez granic, bez miary, jak diabli
nielitościwiestraszliwie, okrutnie, jak skurczybyk