Hasła do definicji:

okpić, odrwić, bujnąć

HasłoOkreślenie hasła
oszkapićokpić, odrwić, bujnąć
oszwabićokpić, odrwić, bujnąć
wykantowaćodrwić, bujnąć, zbujać
okantowaćodrwić, bujnąć, zbujać
zwieśćoszukać, okpić, odrwić
oszachrowaćponaciągać, okpić, odrwić
nabujaćokpić, odrwić, nabrać
obełgaćokpić, odrwić, oszachrować
okłamaćoszukać, okpić, odrwić
ponacinaćnaciągnąć, okpić, odrwić
oszukaćokłamać, okpić, odrwić