Hasła do definicji:

ojczyzna Wilhelma Tella

HasłoOkreślenie hasła
Szwajcariaojczyzna Wilhelma Tella
kuszabroń Wilhelma Tella