Hasła do definicji:

ogłosić wszem i wobec

HasłoOkreślenie hasła
roztrajkotaćogłosić wszem i wobec
nagłośnićogłosić (wszem i wobec)
otrąbićogłosić wszem i wobec
rozpowiedziećogłosić wszem i wobec
rozprzestrzenićogłosić wszem i wobec
zaanonsowaćogłosić wszem i wobec
rozpaplaćogłosić wszem i wobec
zaawizowaćogłosić wszem i wobec
porozsiewaćogłosić wszem i wobec
rozszczebiotaćogłosić wszem i wobec
rozkrzyczećogłosić wszem i wobec
rozszczekaćogłosić wszem i wobec
rozgadaćogłosić wszem i wobec
rozplotkowaćogłosić wszem i wobec
obwieścićogłosić wszem i wobec
zakomunikowaćogłosić wszem i wobec
oznajmićogłosić wszem i wobec
upowszechnićogłosić wszem i wobec, ogłosić
rozpropagowaćogłosić wszem i wobec, ogłosić
rozpowszechnićogłosić wszem i wobec, ogłosić
roztrąbićogłosić wszem i wobec, ogłosić
ogłaszaćobwieszczać wszem i wobec
poinformowaćoznajmić wszem i wobec
nagłaśniaćogłaszać (wszem i wobec)
informowanieogłaszanie (wszem i wobec), obwieszczanie
informowaćogłaszać (wszem i wobec), obwieszczać
nagłośniaćproklamować, ogłaszać (wszem i wobec)
anonsowaćzawiadamiać, informować, ogłaszać (wszem i wobec)
głoszeniewieszczenie, popularyzowanie, ogłaszanie (wszem i wobec)
komunikowanieogłaszanie (wszem i wobec), wieszczenie, oznajmianie
komunikowaćogłaszać (wszem i wobec), wieścić, oznajmiać
puszczaćnp. plotki; udostępniać, ogłaszać (wszem i wobec)