Hasła do definicji:

oficjalność, urzędowość, kancelaryjność