Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

odstępstwo w murze

HasłoOkreślenie hasła
wyłomodstępstwo w murze
przestawniaodstępstwo od zwykłego szyku wyrazów w zdaniu
inwersjaprzestawnia, odstępstwo od zwykłego szyku wyrazów w zadaniu
licencjaodstępstwo od ogólnie przyjętych prawideł (zwykle w dziedzinie sztuki)
wyłomodstępstwo
odszczepieństwoodstępstwo
wyjątekgramatyczne odstępstwo
apostazjaodszczepieństwo , odstępstwo
zdradaodstępstwo, targowica
wyjątekodstępstwo, odstąpienie, wyłom
wyjąteklicentia poetica, odstępstwo
skrzywienieodchylenie, odchyłka, odstępstwo
koncesjaodstępstwo , wyjątek , kompromis
zaprzaństwoodstępstwo, herezja, zdrada
wyjątekfragment jak odstępstwo
niekonsekwencjaodstępstwo od zasad
kompromisustępstwo, odstępstwo, wyjątek
wyjątekodstępstwo od reguły
odchylenieodstępstwo, anomalia, nieprawidłowość
odchyłkapot. odchylenie, odstępstwo, anomalia
herezjaodstępstwo od wiary, apostazja, odszczepieństwo
uchybienieodstępstwo od normy, błąd, pomyłka
wyjątekodstępstwo od ogólnie przyjętej zasady
herezjaodstępstwo od powszechnie przyjętego poglądu
bykrogate odstępstwo od językowej normy
apostazjaodstępstwo zakonnika od zakonu (a religione)
apostazjaodstępstwo od wiary, zasad lub przekonań
apostazjaodstępstwo księdza od kapłaństwa (ab ordine)
błądniezgodność z obowiązującymi regułami, odstępstwo od normy
apostazjadobrowolne, świadome i całkowite odstępstwo ochrzczonego od wiary
indultpozwolenie, odstępstwo od przepisów prawa kościelnego lub świeckiego