Hasła do definicji:

odpowiada w lesie

HasłoOkreślenie hasła
echoodpowiada w lesie
echow górach odpowiada
echoodpowiada w górach
brachysynklinasynklina, której szerokość w przybliżeniu odpowiada długości
brachyantyklinaantyklina, w której szerokość w przybliżeniu odpowiada długości
DOPEŁNIACZdrugi przypadek w deklinacji polskiej, odpowiada na pytanie kogo? czego?
miejscownikodpowiada na pytania: w kim? w czym? o kim? o czym?
NADKOMISARZ(szósty) stopień w policji, niższy od podinspektora, wyższy od komisarza (odpowiada wojskowemu kapitanowi)
esaułstopień oficerski (odpowiada stopniowi namiestnika w polskiej husarii) w wojskach kozackich do 1917 r.
ablativusprzypadek deklinacji łacińskiej, znany też w innych językach, odpowiada w przybliżeniu polskiemu narzędnikowi, częściowo miejscownikowi