Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

odnoszący się do prywaciarza; należący do prywaciarza

HasłoOkreślenie hasła
prywaciarskiodnoszący się do prywaciarza; należący do prywaciarza
hanzeatyckiodnoszący się do hanzy , należący do hanzy
krogulczyodnoszący się do krogulca, należący do krogulca
hrabiowskinależący do hrabiego; odnoszący się do hrabiego
lekarskiodnoszący się, należący do lekarza
majsterskiodnoszący się , należący do majstra
farnynależący, odnoszący się do fary; parafialny
Apoloniuszimię męskie (greckie Apollonios - należący, odnoszący się do Apollina) - greckie imię nosił m. in. słynny epik i gramatyk aleksandryjski, autor "Argonautica". Przekształcenie - Apolinary. Forma żeńska APOLONIA. Zdrobnienia Pola, Polka, Polunia, Polusia, Połonka. Inne języki niem. Apollonius, Apollinaris. Imieniny 10,18.IV. (Apoloniusza); 9.II. (Apolonii); 23.VII. 23.VIII 5.X. (Apolinarego).
małpiodnoszący się do małpy, podobny do małpy
prasowniczyodnoszący się do prasowania , służący do prasowania
infuzyjnyodnoszący się do infuzji, służący do infuzji
notarialnyodnoszący się do notariusza lub do notariatu
bliznowatyodnoszący sie do blizny, tworzący blizne; podobny do blizny
aktywistycznyodnoszący się: do aktywizmu - czynnej postawy, do aktywisty- działacza
ambulatoryjnyodnoszący się do ambulatorium, przeznaczony do ambulatorium, odbywający się w ambulatorium
aerodynamicznyodnoszący się do aerodynamiki, przystosowany do jej zasad, przystosowany do jej wymogów
nowobogackiodnoszący się do ludzi od niedawna wzbogaconych i do cechującego ich złego smaku, braku kultury
Dominikimię męskie (łacińskie dominicus - Pański, odnoszący się do Boga) - imię męskie oznaczające tego, kto należy do Boga. Forma żeńska DOMINIKA. Zdrobnienia Dominiczek, Nik, Niczek (od Dominika), Nika, Niczka (od Dominiki). Inne języki łac. Dominicus, niem. Dominikus, ang. Dominie, wł. Dominice, węg. Domokos, Domonkos. Imieniny 9.III, 12.V. 6.VII. 4.VIII. 14.X. 27.XI. 20,29.XII. (Dominika); 6.VI. (Dominiki).