Hasła do definicji:

odnoszący się do emerytów

HasłoOkreślenie hasła
emerytalnyodnoszący się do emerytów
ośliodnoszący się do osła
pożyczkowyodnoszący się do pożyczki
chromowyodnoszący się do chromu
komisyjnyodnoszący się do komisji
kseromorficznyodnoszący się do kseromorfizmu
dekolonizacyjnyodnoszący się do dekolonizacji
jęczmiennyodnoszący się do jeczmienia
chorągwianyodnoszący sie do chorągwi
kaflarskiodnoszący się do kaflarza
alotropowyodnoszący się do alotropii
animacyjnyodnoszący się do animacji
aleatorycznyodnoszący się do aleatoryzmu
akwafortowyodnoszący się do akwafortu
anarchicznyodnoszący się do anarchii
państwowyodnoszący się do państwa
komparatystycznyodnoszący się do komparatystyki
autoterapeutycznyodnoszący się do autoterapii
alergicznyodnoszący się do alergii
feudalnyodnoszący się do feudalizmu
katalitycznyodnoszący się do katalizy
molekularnyodnoszący się do molekuły
balowyodnoszący sie do balu
komnatowyodnoszący się do komnaty
żakardowyodnoszący się do żakardu
Kowalskiodnoszący się do kowala
kasztanowyodnoszący się do kasztana
chrystusowyodnoszący się do Chrystusa
leksykalnyodnoszący się do słownictwa
epifitycznyodnoszący się do epifitów
benedyktyńskiodnoszący się do benedyktyna
kagańcowyodnoszący sie do kagańca
charciodnoszący się do charta
perspektywicznyodnoszacy się do perspektywy
bakteriologicznyodnoszący się do bakteriologii
patogennyodnoszący się do patogenezy
esdeckiodnoszący się do socjaldemokracji
płucnyodnoszący się do płuc
protokólarnyodnoszący sie do protokołu
pisarskiodnoszący się do pisania
homograficznyodnoszący się do homografii
aleksandrycznyodnoszący się do aleksandrynu
komorniczyodnoszący się do komornika
intonacyjnyodnoszący się do intonacji
annalistycznyodnoszący sie do annalistyki
cokołowyodnoszący sie do cokołu
celulozowniczyodnoszący się do celulozownictwa
farmaceutycznyodnoszący się do farmacji
patogenetycznyodnoszący się do patogenezy
dialektowyodnoszacy sie do dialektu