Hasła do definicji:

odnosić się do kogoś

HasłoOkreślenie hasła
dotyczyćodnosić się do kogoś
pogardzaćodnosić się do kogoś, czegoś z pogardą
pogardzićodnosić się do kogoś, czegoś z pogardą
pomiataćodnosić się lekceważąco lub z podardą do kogoś
dowierzaćmieć do kogoś zaufanie, odnosić się do kogoś z zaufaniem
adresowaćodnosić lub stosować do kogoś
ponadczasowymogący się odnosić do różnych okresów historycznych
afirmowaćpotwierdzać, odnosić się do czegoś z uznaniem, popierać, aprobować coś
urazazniechęcenie się do kogoś
lgnąćgarnąć się do kogoś
polubićprzywiązać się do kogoś
podrywzalecanie się do kogoś
przemawiaćodzywać się do kogoś
przemówićodzywać się do kogoś
LGNIĘCIEtulenie, garnięcie się do kogoś
rwaćbałamucić, lepić się do kogoś
postępowaćzbliżyć sie do kogoś, czegoś
dopaśćszybko zbliżyć się do kogoś
życzliwośćprzyjazne odnoszenie się do kogoś
przyleżćprzyjść do kogoś, przywlec się
przedrzeźniaćpapugować, upodabniać się do kogoś
podgonićzmusić kogoś do pośpieszenia się
DOSKOKagresywne zbliżenie się do kogoś
postąpićzbliżać się do kogoś, czegoś
poprosićzwrócić się do kogoś z prośbą
dystanschłodne, oficjalne ustosunkowanie się do kogoś
akomodacjaprzystosowanie się do kogoś lub czegoś
PLECYmożna się odwrócić nimi do kogoś
obywatelurzędowa forma zwracania się do kogoś
PRZYBŁĘDApies, kóry przybłąkał się do kogoś
podpłynąćpłynąc zbliżyć się do kogoś, czegoś
dosięgaćporuszając się zbliżać się do kogoś
DOSKOKgwałtowne zbliżenie się do kogoś (czegoś)
podpływaćpłynąc zbliżyć się do kogoś, czegoś
ofukiwaćodezwać się do kogoś nieprzyjemnym głosem
obywatelkaurzędowa forma zwracania się do kogoś
podchodzićzbliżać się do kogoś, do czegoś ukradkiem
POMIATANIEodnoszenie się do kogoś lekceważąco., z pogardą
konkurowaniezalecanie się, umizgiwanie się, wzdychanie do kogoś
podchodzićzbliżać się do kogoś lub do czegoś