Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

odmiana granitu

HasłoOkreślenie hasła
aplitodmiana granitu
tatrytodmiana granitu
rapakiwiodmiana granitu
alaskitodmiana granitu, granit alkalicznoskaleniowy
granitytodmiana granitu, nie zawierająca muskowitu
adamellitmagmowa skała głębinowa, najpospolitsza odmiana granitu
granitognejsskała metamorficzna, odmiana gnejsu powstała z granitu
skaleńskładnik granitu
aplitkwarcowa forma granitu
sjenitpodobny do granitu
granitowydotyczący granitu , związany z granitem
paragnejsskała metamorficzna o składzie granitu
tonalitskała głębinowa podobna do granitu
Strzelinośrodek wydobycia granitu nad Oławą
granitoidynazwa skał z granitu i pokrewnych jak granodioryty, tonality, monzonity