Hasła do definicji:

odgłos lub reakcja

HasłoOkreślenie hasła
echoodgłos lub reakcja
odzewodgłos, oddźwięk, reakcja
echow przenośni: reakcja, reperkusja, odgłos
odpowiedźustna lub pisemna reakcja na pytanie lub zwrot skierowany do kogoś
fosforolizareakcja odwracalna polegająca na rozpadzie lub syntezie węglowodanów pod wpływem enzymów
syntezyreakcja łączenia się substancji prostych w związki lub związków prostych w bardziej złożone
odczynreakcja komorek, tkanek lub narządów na oddziałujące na nie czynniki chemiczne i fizyczne
etylowaniereakcja wprowadzania rodnika etylowego na miejsce atomu wodoru przy atomie węgla, azotu lub tlenu
kondensacjareakcja chemiczna, w której dwie lub więcej cząstek łączy się w jedną większą przy równoczesnym wydzielaniu się cząstek mniejszych
eliminacjareakcja, w której atomy, ich grupy albo jony odszczepianie są od cząsteczek lub jonów z utworzeniem układów nienasyconych albo cyklicznych