Hasła do definicji:

oderwać

HasłoOkreślenie hasła
obszarpywaćoderwać
odejmowaćoderwać
odłupywaćłupiąc oderwać
obszarpaćgwałtownie oderwać
odchodzićoderwać się
odłupaćłupiąc oderwać
poodejmowaćpoodrywać, oderwać
uskubnąćoderwać, urwać
poukręcaćpoobrywać, oberwać, oderwać
ukręcićpoobrywać, oberwać, oderwać
rozłączyćoddzielić, oderwać, rozczepić
urwaćpourywać, oderwać, poodrywać
uskubaćpot. oderwać, urwać
wyrwaćoderwać, poodrywać, wyszarpać
uszczknąćoderwać, oberwać, urwać
zedrzećoderwać, poodrywać, oberwać
oddzielićprzepierzyć, oderwać, poodrywać
oberwaćpoobrywać, oderwać, poodrywać
pozrywaćoderwać, odedrzeć, odrzeć
odejśćodkleić, oderwać się
skubnąćwyrwać, oderwać, urwać
odedrzećpot. obedrzeć, oderwać, udrzeć
odłamywaćoderwać część od całości
odbijaćotworzyć, oderwać coś przybitego
udrzećpot. odedrzeć, obedrzeć, oderwać
odłamaćoderwać część od całości
obleźćodprysnąć, poodpryskiwać, oderwać się
odbićotworzyć, oderwać coś przybitego
obedrzećpot. odedrzeć, oderwać, udrzeć
odstrzelićoderwać coś za pomocą strzału
odstrzeliwaćoderwać coś za pomocą strzału
odlepićoderwać to, co jest przylepione
odlepiaćoderwać to, co jest przylepione
zleźćskruszeć, oderwać się, poodrywać się
uszczypnąćnp. trawę: uskubnąć, skubnąć, oderwać
poleciećpoodlatywać, oderwać się, poodrywać się
uszczypaćnp. trawę: uskubnąć, skubnąć, oderwać
zleciećodlecieć , oderwać się , poodrywać się
odstrzelaćoderwać coś za pomocą strzału
odleźćpooddzielać się, odłączyć się, oderwać się
opaśćoderwać się od czegoś, odpaść, poodpadać
obłamywaćnaciskając, zginając oderwać część od całości
odprysnąćposypać się, usypać się, oderwać się
poodskakiwaćoderwać się, pourywać się, urwać się
poodpadaćporozdzielać się, poodrywać się, oderwać się
LEPod niego muchom ciężko się oderwać
odjąćnp. ręce od czegoś: oderwać, poodrywać
obłamaćnaciskając, zginając oderwać część od całości
poodlatywaćpot. odwiązać się, poodrywać się, oderwać się
odleciećpot. oderwać się, poodrywać się, urwać się