Hasła do definicji:

oderwać

HasłoOkreślenie hasła
obszarpywaćoderwać
odejmowaćoderwać
odłupywaćłupiąc oderwać
obszarpaćgwałtownie oderwać
odchodzićoderwać się
odłupaćłupiąc oderwać
poodejmowaćpoodrywać, oderwać
uskubnąćoderwać, urwać
ukręcićpoobrywać, oberwać, oderwać
odejśćodkleić, oderwać się
rozłączyćoddzielić, oderwać, rozczepić
uskubaćpot. oderwać, urwać
uszczknąćoderwać, oberwać, urwać
zedrzećoderwać, poodrywać, oberwać
urwaćpourywać, oderwać, poodrywać
oddzielićprzepierzyć, oderwać, poodrywać
oberwaćpoobrywać, oderwać, poodrywać
pozrywaćoderwać, odedrzeć, odrzeć
skubnąćwyrwać, oderwać, urwać
poukręcaćpoobrywać, oberwać, oderwać
odłamywaćoderwać część od całości
odbijaćotworzyć, oderwać coś przybitego
odłamaćoderwać część od całości
obedrzećpot. odedrzeć, oderwać, udrzeć
obleźćodprysnąć, poodpryskiwać, oderwać się
odedrzećpot. obedrzeć, oderwać, udrzeć
odstrzelićoderwać coś za pomocą strzału
odstrzeliwaćoderwać coś za pomocą strzału
odlepićoderwać to, co jest przylepione
odlepiaćoderwać to, co jest przylepione
uszczypnąćnp. trawę: uskubnąć, skubnąć, oderwać
poleciećpoodlatywać, oderwać się, poodrywać się
uszczypaćnp. trawę: uskubnąć, skubnąć, oderwać
zleciećodlecieć, oderwać się, poodrywać się
odstrzelaćoderwać coś za pomocą strzału
zleźćskruszeć, oderwać się, poodrywać się
obłamywaćnaciskając, zginając oderwać część od całości
odleźćpooddzielać się, odłączyć się, oderwać się
odjąćnp. ręce od czegoś: oderwać, poodrywać
odprysnąćposypać się, usypać się, oderwać się
poodskakiwaćoderwać się, pourywać się, urwać się
poodpadaćporozdzielać się, poodrywać się, oderwać się
LEPod niego muchom ciężko się oderwać
obłamaćnaciskając, zginając oderwać część od całości
poodlatywaćpot. odwiązać się, poodrywać się, oderwać się
odleciećpot. oderwać się, poodrywać się, urwać się
odskoczyćnp. o klamerce: otworzyć się, oderwać się
odstrzelićoderwać część ściany, np. węglowej, używając ładunku wybuchowego
odstrzeliwaćoderwać część ściany, np. węglowej, używając ładunku wybuchowego
odstrzelaćoderwać część ściany, np. węglowej, używając ładunku wybuchowego