Hasła do definicji:

oddawanie czci boskiej ludziom