Hasła do definicji:

odbicie głosu

HasłoOkreślenie hasła
echoodbicie głosu
Blaskodbicie światła
odskokposp. odbicie
zagrywkaposp. odbicie
wybrykposp. odbicie
zwierciadłodaje odbicie
lustrodaje odbicie
wyczynposp. odbicie
siupposp. odbicie
wygłupposp. odbicie
śladznak, odbicie
odciskodbicie, trop
cieńodbicie przedmiotu
wyskokposp. odbicie
returnodbicie serwu
ucieleśnienieodbicie, inkarnacja
zagranieposp. odbicie
przedstawienieunaocznienie, odbicie
wyobrażenieodbicie, ukazanie, unaocznienie
odzwierciedlenieodbity obraz, odbicie
poblaskodbicie, blask, jasność
rzutodbicie, obraz, przekrój
hycnięciefiknięcie, odbicie się
wolejodbicie lecącej piłki
lśnienieodbicie, błyśnięcie, światło
kalkaodwzorowanie, odbicie, odbitka
pobłyskodbicie, blask, odbłysk
odwzorowanieodbicie, kalka, kopia
odblaskodbicie, refleks, połysk
numerposp. odbicie, jaja
returnodbicie piłki serwisowej
odbłyskodbicie, refleks, połysk
obrazwizerunek, odbicie, odwzorowanie
refleksodblask, odbłysk, odbicie
ogienekodbicie, światło, światełko
echoodbicie fali dźwiękowej
główkaodbicie piłki głową
REFLEKSodbicie światła, odblask
ognikjasność, refleks, odbicie
poblasknikłe, delikatne odbicie światła