Hasła do definicji:

odłączyć, odseparować

HasłoOkreślenie hasła
odgraniczyćodłączyć, odseparować
poodejmowaćodłączyć, odseparować
oddzielićodłączyć, odseparować, odizolować
rozdzielićodłączyć, separować, odseparować
zerwaćodciąć się, odłączyć się, odseparować się
pozrywaćodciąć się, odłączyć się, odseparować się
odcinaćodseparować
odizolowaćodseparować
odciąćodseparować
oddzielaćodseparować
odizolowywaćodseparować
oddzielićodseparować
oderwaćporozdzielać, odseparować
przegrodzićodizolować , odseparować
rozłączyćrozdzielić, odseparować
wyosobnićodseparować, odizolować
odosobnićodseparować od innych
odosabniaćodseparować od innych
poodcinaćoddzielić, pooddzielać, odseparować
odłączyćodseparować, odgrodzić, poodgradzać
separowaćodseparować, oddzielić, rozdzielić
odsiaćodseparować, wyeliminować, przebrać
odłączyćpoodsuwać się, odseparować się, odgrodzić się
zeskorupiećodseparować się , odsunąć się , odciąć się