Hasła do definicji:

odłączyć, odseparować

HasłoOkreślenie hasła
odgraniczyćodłączyć, odseparować
poodejmowaćodłączyć, odseparować
rozdzielićodłączyć, separować, odseparować
oddzielićodłączyć, odseparować, odizolować
pozrywaćodciąć się, odłączyć się, odseparować się
oddzielaćodseparować
odizolowywaćodseparować
oddzielićodseparować
odcinaćodseparować
odizolowaćodseparować
przegrodzićodizolować, odseparować
rozłączyćrozdzielić, odseparować
wyosobnićodseparować, odizolować
oderwaćporozdzielać, odseparować
poodcinaćoddzielić, pooddzielać, odseparować
odłączyćodseparować, odgrodzić, poodgradzać
separowaćodseparować, oddzielić, rozdzielić
odosobnićodseparować od innych
odosabniaćodseparować od innych
odłączyćpoodsuwać się, odseparować się, odgrodzić się
zeskorupiećodseparować się, odsunąć się, odciąć się