Hasła do definicji:

od końca XV w. namiestnik poszczególnych prowincji niderlandzkich