Hasła do definicji:

od 1962 Wierchniedźwińsk, miasto na Białorusi

HasłoOkreślenie hasła
Dryssaod 1962 Wierchniedźwińsk, miasto na Białorusi
WierchniadzwinskWierchniedźwińsk, do 1962 Dryssa, miasto na Białorusi
WierchniedźwińskWierchniadzwinsk, do 1962 Dryssa, miasto na Białorusi
Dimitrowood 1962 Pernik, miasto w Bułgarii