Hasła do definicji:

oceaniczny skorupik

HasłoOkreślenie hasła
kryloceaniczny skorupik