Hasła do definicji:

obrzędowa uczta pierwszych chrześcijan

HasłoOkreślenie hasła
Agapeobrzędowa uczta u pierwszych chrześcijan
AGAPAagape, obrzędowa wieczerza pierwszych chrześcijan.
AGAPEagapa, obrzędowa wieczerza pierwszych chrześcijan.
agapauczta pierwszych chrześcijan
Agapeuczta pierwszych chrześcijan
stypauczta obrzędowa
stypastrawa; uczta obrzędowa ku czci zmarłego