Hasła do definicji:

obraduje pod kierownictwem premiera

HasłoOkreślenie hasła
RZĄDobraduje pod kierownictwem premiera