Hasła do definicji:

obrachować, przerachować

HasłoOkreślenie hasła
dodaćobrachować, przerachować
przeliczyćdodać, przerachować
wyliczyćdawn. przerachować
wyrachowaćdawn. przerachować
podliczyćdawn. przerachować
skalkulowaćdawn. przerachować
poobkuwaćdawn. przerachować
wykalkulowaćdawn. przerachować
obrachowaćdawn. przerachować
obliczyćdawn. przerachować
przekalkulowaćdawn. przerachować
podsumowaćdawn. przerachować
policzyćdawn. przerachować