Hasła do definicji:

obluzowywać, zluzowywać, luzować

HasłoOkreślenie hasła
zwalniaćobluzowywać, zluzowywać, luzować
odprężaćzluzowywać, luzować
rozluźniaćzluzowywać, luzować, popuszczać
popuszczaćpot. puszczać, obluzowywać, zluzowywać