Hasła do definicji:

obelga, uchybienie

HasłoOkreślenie hasła
policzekobelga, uchybienie
afrontobelga
epitetobelga
inwektywaobelga
dyshonorzniewaga, obelga
obrazaobelga, zniewaga
lezjadawniej:zniewaga,obelga
obelżywybędący obelgą
OBRAZAzniewaga, obelga
przekleństwoobelga, wyzwisko
WYZWISKOobelga, epitet
despektimpertynencja, obelga
zniewagaobelga, dyshonor
ZNIEWAGAobraza, obelga
przezwiskoinwektywa, obelga
dyshonorobelga, zniewaga
obrazapotwarz, obelga
oszczerstwoobelga, zniewaga, kalumnia
poniżeniezniewaga, afront, obelga
obrazapoliczek, nietakt, obelga
obelżywośćobelga, epitet, wyzwisko
wyzwiskoobelga, epitet, inwektywa
przekleństwoepitet, obelga, obelżywość
określenieprzekleństwo, zniewaga, obelga
nieuprzejmośćobelga, obraza, policzek
epitetobelga, wyzwisko potocznie
inwektywazniewaga słowna obelga
uchybieniegafa, nietakt, obelga
potwarzbezczelna obelga, stwora ozora
bluzgposp. epitet, obelga, obelżywość
INWEKTYWAzarzut obrażający, zniewaga słowna, obelga
DYSHONORujma na honorze, zniewaga, obelga, afront, obraza