Hasła do definicji:

obciążenie statku

HasłoOkreślenie hasła
balastobciążenie statku
balastdodatkowe obciążenie statku
nośnośćmaksymalne dopuszczalne obciążenie, np.statku
dociążeniedodatkowe obciążenie
balastdodatkowe obciążenie
przyłożenieprzygniecenie, obciążenie
opodatkowanieobciążenie obywatela
ładunekobciążenie, balast
BALASTzbędne obciążenie
udźwigdopuszczalne obciążenie pojazdu
balastobciążenie wyrzucane z balonu
OBARCZENIEobciążenie kogoś jakimś obowiązkiem
UDŹWIGnajwiększe dopuszczalne obciążenie pojazdu
balastzbędne lub niezbędne obciążenie
balastobciążenie, obciążnik, ciężarek, przycisk
ciężarbalast, obciążenie, brzemię, garb
podporapionowy element przenoszący obciążenie
ruadaobciążenie tyłów nart przy ewolucji narciarskiej
ruadaobciążenie tyłów nart przy wykonywaniu krystianii
NOŚNOŚĆnajwiększe dopuszczalne obciążenie np. mostu, środków transportowych
wiązarprzenosi na ścianę budynku obciążenie dachu czy parcie wiatru
brzemięw przenośni; obciążenie, kula u nogi, kamień młyński (u szyi)
pendentpas zakładany przez ramię i pierś, równoważący obciążenie bronią boczną