Hasła do definicji:

obawa, lęk

HasłoOkreślenie hasła
bojaźńlęk, obawa
NIEPOKÓJobawa, lęk
zaniepokojenieniepokój, obawa, lęk
ZANIEPOKOJENIElęk, obawa, niepokój
lękobawa
trwogaobawa
strachobawa
aprehensjaobawa, rozpacz
niepokójniepewność, obawa
cykorobawa, niepokój
LĘKniepokój, obawa
lękobawa, bojaźń
lękobawa, niepokój
niepokójbojaźń, obawa
strachprzestrach, obawa, trwoga
zdenerwowanieniepokój, zaniepokojenie, obawa
fobiaobawa, uraz, obsesja
eufobiaobawa przed dobrymi nowinami
wahającoz wahaniem, z obawą
respektpodziw połączony z obawą
agorafobiachorobliwa obawa (otwartej) przestrzeni
alarmtrwoga, groza, zgroza, obawa, gorączka
trwożniepółgębkiem, z lękiem, z obawą
trwożliwiepółgębkiem, z lękiem, z obawą
lękliwieniepewnie, z obawą, z lękiem
niezdecydowaniebez stanowczości, bez śmiałości, z obawą
ZANIEPOKOJENIEwywołanie obawa o kogoś (o coś)
tchórzliwiepo tchórzowsku, jak tchórz, z obawą
bojaźliwieniepewnie, po tchórzowsku, z lękiem, z obawą
akrofobiaobawa przed przebywaniem w miejscach wysoko położonych
hipochondryczkakobieta dotknięta hipochondrią, nadmierna obawa o własne zdrowie
astenotymiapsych; usposobienie, którego szczególnym rysem jest przewrażliwienie; obawa narażenia na szwank swego imienia